Lào Cai:

Cá chết trắng ao vì nhiễm độc nước thải nhà máy