Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 69 năm Quốc khánh Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn.