Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 62 năm Quốc khánh Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba năm 2018. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba năm 2018. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba năm 2018. Ảnh: TTXVN.
Lên top