Lãnh đạo Việt-Lào chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa 2 nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Lên top