Lãnh đạo Việt – Trung trao đổi điện mừng nhân 69 năm thiết lập quan hệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 11.2017. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 11.2017. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 11.2017. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top