Lãnh đạo Trung Quốc gửi điện mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  vẫy tay chào các em học sinh cầm quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 12.11.2017. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AFP.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào các em học sinh cầm quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 12.11.2017. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AFP.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào các em học sinh cầm quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 12.11.2017. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AFP.
Lên top