Lãnh đạo TPHCM dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương