Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HNP
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HNP
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HNP
Lên top