NGHIÊM CẤM NGƯỜI THÂN CAN THIỆP VÀO CÔNG TÁC CÁN BỘ:

Lãnh đạo phải liêm chính, nghiêm minh

Nhà báo lão thành Hà Đăng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân. Ảnh: T.VƯƠNG
Nhà báo lão thành Hà Đăng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân. Ảnh: T.VƯƠNG
Nhà báo lão thành Hà Đăng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân. Ảnh: T.VƯƠNG
Lên top