Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu ông Đào Vịnh Thuấn công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không