Lãnh đạo Hà Nội trực tiếp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Thành phố ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Thành phố ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Thành phố ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top