Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông