Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Lên top