Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Lên top