Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ quyên góp ủng hộ bà con vùng bị thiệt hại bởi bão số 10