Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top