Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Viết Chung
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Viết Chung
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Viết Chung
Lên top