Lãnh đạo Đà Nẵng không phát biểu trong lễ khai giảng