Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo Cty cây xanh lý giải nguyên nhân hơn 1.400 cây đổ sau bão