Lãnh đạo có thể mất chức nếu bố trí vợ con vào vị trí quản lý cơ quan

Ảnh minh họa: VOV
Ảnh minh họa: VOV
Ảnh minh họa: VOV
Lên top