Lãnh đạo cấp cao cần nêu gương trên mọi lĩnh vực

Ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: P.V
Ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: P.V
Ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: P.V
Lên top