Lãnh đạo các nước gửi điện và thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh ngày 1.9. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh ngày 1.9. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh ngày 1.9. Ảnh: VGP
Lên top