Lãnh đạo các nước, các Đảng và các tổ chức kiều bào chia buồn Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Quoc Hoi.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Quoc Hoi.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Quoc Hoi.
Lên top