Lạng Sơn kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ hàng hóa vượt biên trái phép

Hàng lậu được cõng qua đồi Keo giữa ban ngày.
Hàng lậu được cõng qua đồi Keo giữa ban ngày.
Hàng lậu được cõng qua đồi Keo giữa ban ngày.
Lên top