Lạng Sơn: Bộ đội tặng hơn 7.000 lá cờ, ảnh Bác Hồ cho bà con biên giới

Bà con vùng biên giới nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: V.T.
Bà con vùng biên giới nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: V.T.
Bà con vùng biên giới nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: V.T.
Lên top