TÂN CHỦ TỊCH HĐND TP HÀ NỘI:

"Lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có những giải pháp thực hiện phù hợp"

Lãnh đạo thành phố chúc mừng bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: PV
Lãnh đạo thành phố chúc mừng bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: PV
Lãnh đạo thành phố chúc mừng bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: PV
Lên top