Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8.12 về tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8.12 về tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8.12 về tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Trí Dũng
Lên top