Lắng nghe nhân dân và làm theo mong muốn của nhân dân một cách thật lòng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top