tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng

Lắng nghe dân để chọn cán bộ có đủ đức, đủ tài

Ông Vũ Mão - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh Trần Vương
Ông Vũ Mão - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh Trần Vương
Ông Vũ Mão - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh Trần Vương
Lên top