Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng:

Lắng nghe 322 bí thư phường, xã... nói thật