Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức lễ viếng để bảo dưỡng định kỳ

Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Lên top