Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân tới thăm viếng từ 30.10

Những người lính tiêu binh gác lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng
Những người lính tiêu binh gác lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng
Những người lính tiêu binh gác lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top