Lan toả hình ảnh Chính phủ nỗ lực hành động phục vụ nhân dân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Nhật Bắc
Lên top