Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lần đầu tiên Việt Nam tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác