Lần đầu tiên tuần tra song phương cấp tỉnh trên biên giới Việt Trung

Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn (trái) tặng hoa cho Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khu Mông Tự (Trung Quốc) Đại tá Dương Bân Bân.
Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn (trái) tặng hoa cho Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khu Mông Tự (Trung Quốc) Đại tá Dương Bân Bân.
Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn (trái) tặng hoa cho Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khu Mông Tự (Trung Quốc) Đại tá Dương Bân Bân.
Lên top