Lần đầu tiên phát hiện rùa đẻ trứng dưới biển ở Quảng Nam

Ông Lê Xuân Ái - chuyên gia về rùa biển - tiếp nhận số trứng rùa biển được hướng dẫn viên du lịch phát hiện. Ảnh: LXA
Ông Lê Xuân Ái - chuyên gia về rùa biển - tiếp nhận số trứng rùa biển được hướng dẫn viên du lịch phát hiện. Ảnh: LXA
Ông Lê Xuân Ái - chuyên gia về rùa biển - tiếp nhận số trứng rùa biển được hướng dẫn viên du lịch phát hiện. Ảnh: LXA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top