Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước có nữ Thống đốc

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Lên top