Lần đầu tiên hầm Thủ Thiêm “thất thủ” vì ngập nước