Lần đầu tiên Bộ TT&TT cử cán bộ biệt phái làm Giám đốc Sở

Lên top