Lần đầu tiên Bến Tre có nữ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: C.T
Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: C.T
Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: C.T
Lên top