Làm việc tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Phải tâm huyết, có khát vọng, quyết tâm thúc đẩy phát triển”