THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN:

Làm từng bước vững chắc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16.4. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16.4. Ảnh: TTXVN