Quảng Trị

Lạm thu tại Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh: Điều chuyển công tác hiệu trưởng