Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạm thu ở Trường tiểu học số 1 Khe Sanh (Quảng Trị): Giáo viên nhờ phụ huynh xác nhận “chưa nộp tiền“