Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai:

Lâm tặc dùng súng, dao cướp gỗ tại bãi tập kết