Làm rõ trường hợp cấp bách Cảnh sát cơ động được huy động người, thiết bị

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Lên top