Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Làm rõ trách nhiệm trong sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top