Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về đưa người đi làm việc ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Quochoi.vn
Lên top