Làm rõ trách nhiệm cơ quan bảo vệ trẻ em trước tình trạng xâm hại trẻ em

Đại biểu Lê Xuân Thân đề nghị truy trách nhiệm các cơ quan bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại trẻ em. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Lê Xuân Thân đề nghị truy trách nhiệm các cơ quan bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại trẻ em. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Lê Xuân Thân đề nghị truy trách nhiệm các cơ quan bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại trẻ em. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top