VỤ NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT NHỔN - GA HÀ NỘI ĐÒI 40 TRIỆU USD TIỀN PHẠT:

Làm rõ nguyên nhân chậm giao mặt bằng để quy trách nhiệm