Làm rõ lịch sử 990 năm của danh xưng Nghệ An

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nghệ An- 990 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Cương Giang
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nghệ An- 990 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Cương Giang
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nghệ An- 990 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Cương Giang
Lên top